Tyto webové stránky, jsou určeny výhradně odborníkům dle zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů.

Odborník ve smyslu §2a zákona číslo 40/1995 Sb., je osoba oprávněná předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky či zdravotnické prostředky nebo osoba oprávněná poskytovat zdravotní péči. Pokud osoba, která odborníkem není, vstoupí na tyto webové stránky určené odborníkům, riskuje tím nesprávné porozumění obsahu těchto stránek a z toho plynoucí rizika.


Pokud budete pokračovat na tyto stránky, prohlašujete, že jste:

    - odborníkem ve smyslu zákona číslo 40/1995 Sb.

    - se seznámil/a s definicí pojmu "odborník" dle zákona číslo 40/1995 Sb.

    - se seznámil/a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje,
       jestliže vstoupí na stránky určené převáženě pro odborníky

 

ODEJÍT
VSTOUPIT

REGISTRACE ZÁKAZNÍKA:

Registrace a nákup je možný pouze pro zdravotnická zařízení. Podmínkou nákupu přípravků z nabídky lékárny Galenika je registrace zákazníka.Vyplněním povinných údajů v sekci "Registrace" a zasláním dokladů (Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení z krajského úřadu s uvedením IČ provozovatele a názvu lékárny, zřizovací listina – postačí scanová kopie), Vám po ověření údajů bude zákaznický účet aktivován. Zároveň Vám budou přiděleny přístupové údaje, které bude sloužit ke komunikaci a idenfikaci zákazníka, které vám budou zaslány na uvedenou emailovou adresu.

 

CENOVÉ PODMÍNKY:
Individuálně připravované léčivé přípravky jsou cenově regulovány dle Věstníku MZ FAR 2013 a podléhají tzv. věcnému usměrnění ceny. Podle tohoto předpisu se připravující lékárna může podělit o taxu laborum s odebírající lékárnou.  Za tímto účelem je připravující lékárna povinna informovat vydávající lékárnu o maximální výši taxy laborum, kterou lze do ceny IPLP zahrnout. Tato tzv. „přirážka“ do maximální ceny je uvedena u jednotlivých přípravků  a rovněž na elektronickém dodacím listu. U rozvažovaných IPLP se jedná většinou o částku 10,-Kč včetně DPH, u připravovaných v lékárně 20,-Kč včetně DPH.


VÝŠE TAXY LABORUM:

A - 10 Kč s DPH pro vydávající lékárnu
B - 20 Kč s DPH pro vydávající lékárnu
O - 0 Kč pro vydávající lékárnu
-  
- výše taxy neregulována pro vydávající lékárnu

 

U individuálně připravovaných léčiv na lékařský předpis je možná individuálně dohodnutá  vyšší taxa laborum pro vydávající lékárnu. 

Úhrada IPLP vychází z Opatření obecné povahy 04-13. Kromě výjimek uvedených v dokumentu jsou IPLP většinou plně hrazeny z veřejného pojištění. U nehrazených přípravků je tato informace označena pomocí symbolu v Poznámce.  

Připravené léčivé přípravky jsou označeny štítkem splňující požadavky Vyhlášky o správné lékárenské praxi 84/2008. Dle této vyhlášky v platném znění (č.254/2013) musí být přípravek označen i adresou vydávající lékárny.

Ceny produktů se mohou měnit v závislosti na základě změny cen vstupních surovin nebo dalších vstupů potřebných k výrobě produktů.  
 

PLATEBNÍ PODMÍNKY:
- bankovním převodem na účet 7978179001/5500; VS=číslo faktury, splatnost 30 dní
- kartou,
- v hotovosti
- v hotovosti při převzetí zboží u dopravce
  
 
 

DORUČENÍ ZBOŽÍ:
Zboží odesíláme do 2-3 pracovních dnů od přijetí objednávky nebo dle dohody s objednávajícím.

Od 1.3.2021 při každé objednávce ze sortimentu Lékárny Galenika (včetně IPLP) nad 700 Kč bude doprava zdarma. Při objednávce nižší než tento limit účtujeme dopravné 70 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.


Osobní odběr je možný v lékárně Galenika, Radimova 40, Praha 6, Po-Pá: 8:00-18:00 h - zdarmaDODACÍ LIST:
Možnost zaslání elektronického dodacího listu ve formátu PDK4 e-mailem - pohodlné načtení všech položek včetně exspirace, dodací ceny, DPH, přirážky z taxy laborum a maximální ceny přípravku.UPLATŇOVÁNÍ VAD ZBOŽÍ - REKLAMACE:

Kupující muže uplatnit nároky z vad zboží (reklamaci) v souladu se zákonem c. 89/2012 Sb.,v platném znění.
Projeví-li se vada na zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Projeví-li se vada na zboží po lhůtě uvedené v předchozím bodě musí kupující prokázat, že zboží bylo vadné již při převzetí.
Reklamaci zboží muže kupující uplatnit prostřednictvím dodacího listu při přejímce zboží od dopravce, a to pokud kupující zjistí zřejmé rozdíly či vady např. v druhu a počtu zboží uvedeném na dodacím listě nebo zjistí vnější poškození nebo označení zboží. Zjištěné rozdíly nebo vady zaznamená kupující na dodací list, na jehož kopii čitelně uvede datum, jméno a svůj podpis. Dopravce doplní registrační značku vozidla a podpisem potvrdí převzetí reklamovaného zboží.

Reklamaci zboží může kupující uplatnit prostřednictvím formuláře „Reklamačního protokolu" ke stažení ZDE , při pozdější reklamaci. Uplatnění pozdější reklamace z důvodu vady zboží, rozdílu v počtu a druhu zboží a reklamace z duvodu nevyhovující kvality dodaného zboží, je možná pouze písemně,faxem nebo elektronickou poštou na formuláři Reklamačního protokolu, který je k dispozici na webových stránkách www.lekarnagalenika.cz, záložka Obchodní podmínky nebo na vyžádání. Kompletní změní UPLATŇOVÁNÍ VAD ZBOŽÍ - REKLAMACE naleznete ve znění v bodu VII. Všeobecných obchodních podmínek, ke stažení ZDE.

 

 

Ke stažení:
Všeobecné obchodní podmínky
Reklamační protokol
Souhlas lékárny s odebíráním individuálně připravovaných LP  

NEWSLETTER
Nechejte si pravidelně zasílat novinky a akční nabídky z naší lékárny Galenika.
Odesláním formuláře souhlasíte s využitím kontaktních údajů pro účely zasílání e-mailového servisu.